Aanmelden

Schoolkeuze en kennismaking
Wij vinden het belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt voor het onderwijs van uw kind. We willen graag persoonlijk kennismaken met u en uw kind. Net als u vinden wij het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit bij de behoeften van uw kind. 

Toelatingsbeleid
Door de grote toestroom van leerlingen is er momenteel in een aantal groepen beperkt ruimte voor nieuwe leerlingen en in een aantal groepen hebben wij geen ruimte meer. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 26 leerlingen kunnen daar in bijzondere gevallen van afwijken als de aard van de groep daarom vraagt. We geven jongere broertjes en zusjes van onze leerlingen voorrang. Kinderen die in Almere-Haven wonen krijgen vervolgens voorrang. Volgens de deze procedure kan het zijn dat wij uw kind niet op de gewenste datum kunnen inschrijven. U kunt uw kind op de wachtlijst plaatsen. We zullen u in dat geval adviseren om ook met andere basisscholen contact op te nemen.

Aanmelden 4-jarige
Aanmeldingen voor kinderen jonger dan 3 jaar kunnen wij nog niet in behandeling nemen. Vanaf de 3e verjaardag van uw peuter kunt u vrijblijvend informeren naar de mogelijkheid tot aanmelden. We adviseren  u om niet te lang te wachten om contact met ons op te nemen als uw kind eenmaal 3 jaar is. Wij zullen de aanmeldprocedure starten door een kennismakingsgesprek te plannen met de directie. Bij deze afspraak komt uw kind ook mee. We zullen altijd contact opnemen met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf waar uw kind naartoe gaat. Als uit het kennismakingsgesprek met de directie en de overdracht van de voorschool blijkt dat wij uw kind het onderwijs kunnen bieden dat hij/zij nodig heeft, plannen we een 2e afspraak in met de intern begeleider. Ook bij deze afspraak komt uw kind mee. 

Overstappen - plaatsingsmogelijkheden en wachtlijst 
Er zijn kinderen die door een verhuizing een overstap willen maken naar een andere school. Bij overstappen vanaf een andere school nemen wij altijd contact op met de vorige school. In onze schoolgids is opgenomen dat De Polderhof een maximale groepsgrootte heeft van 26 leerlingen om de kwaliteit van onderwijs te bewaken. Hiervan kan in bijzondere gevallen worden afgeweken waarbij naar de specifieke groep wordt gekeken. Voor een aanmelding zullen we individueel de mogelijkheden voor plaatsing onderzoeken. De directie en interne begeleiding beoordelen samen met de groepsleerkracht of we plaats hebben in de groep waarvoor u uw kind aanmeldt. Hiervoor staat een termijn van 6 weken die met 4 weken kan worden verlengd. 

Contact opnemen
Wilt u uw kind aanmelden? Stuur een e-mail bericht naar administratie@polderhof.asg.nl