Buurtschool

Een buurtschool is meer dan een school. Binnen onze buurtschool werken we als school en ouders met verschillende organisaties samen aan de ontwikkeling van kinderen. Dat zijn organisaties zoals kinderopvang, sportvereniging, culturele instelling of bibliotheek.

Als buurtschool willen we onze kinderen extra kansen bieden. Juist door de samenwerking te zoeken met andere organisaties. Hierdoor kunnen kinderen zich beter ontwikkelen.
Periodiek hebben we gastdocenten/kunstenaars van KleurInCultuur, die na schooltijd een gevarieerd aanbod workshops aanbieden op het gebied van muziek, dans, knutselen, koken.
We informeren onze leerlingen en hun ouders via de nieuwsbrief en via flyers over het programma voor de komende periode en hoe kinderen zich kunnen aanmelden.