Medezeggenschapsraad

Als ouder hebt u invloed op het beleid van de school. Dat noemen we medezeggenschap. In de medezeggenschapsraad (MR) van De Polderhof is plek voor ouders en medewerkers (teamleden). Als ouder hebt u stemrecht. Zo kunt u kiezen welke ouders er in de MR komen. Ook kunt u zichzelf verkiesbaar stellen. De MR van De Polderhof telt vier leden.

Beleidskeuzes van de school
De ouders en teamleden in de MR geven advies over keuzes die de school maakt. Voor sommige onderwerpen is instemming nodig van de MR. Bijvoorbeeld het gaat om de vaststelling van het schoolplan. De MR praat ook mee over onder meer de onderwijsmethodes die gebruikt worden op school.

Kom kijken
De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Als uw kind ingeschreven is op De Poderhof, bent u van harte welkom om mee te kijken en luisteren. U kunt zich hiervoor aanmelden via mr@polderhof.asg.nl