Ouders

Tijdens de basisschoolperiode van uw kind(eren) wilt u natuurlijk zoveel mogelijk betrokken zijn. Een goede relatie tussen ouder en school willen wij graag waarborgen. U wilt immers nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind.

Door goed met u te communiceren en u met ons, gaan we uit van een goede vertrouwensband en samenwerking. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de schoolomgeving en thuissituatie goed op elkaar is afgestemd

Helpt u mee?
Veel van onze leuke activiteiten bij ons op school zijn afhankelijk van de hulp van ouders. Zonder deze hulp kunnen sommige activiteiten daarom niet doorgaan. Alle hulp wordt zeer erg gewaardeerd. U kunt op de volgende manieren betrokken zijn bij onze school:

  • Lid worden van de Ouderraad
  • Zitting nemen in de Medezeggenschapsraad
  • Helpen bij groepsactiviteiten
  • Kinderen begeleiden bij uitjes zoals de sportdag of excursies