Verlof aanvragen

In bepaalde gevallen kunt u van de schoolleiding toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Bijvoorbeeld bij ziekte, religieuze feestdagen, verhuizing, bruiloft en gewichtige omstandigheden zoals overlijden van een familielid of een begrafenis.
Bij de administratie kunt u een verlofformulier aanvragen. Wanneer u verlof aanvraagt, dient u dit ruim van tevoren (minimaal 8 weken) te doen. U hoort in principe binnen twee weken of het verlof wordt toegekend.

Ook als u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid heeft om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen. Dit is echter wettelijk niet toegestaan in de eerste twee schoolweken na de zomervakantie.
Alle regels omtrent het aanvragen van verlof kunt u nalezen op de site van de leerplicht. 
Meer informatie vindt u hier.