Schoolbibliotheek

Op school hebben we een eigen bibliotheek. Uw kind kan hier elke schooldag boeken lenen. Leerkrachtondersteuner en Ouders (vrijwilligers) helpen de kinderen hierbij. Samen met de bibliotheek in Almere Haven, zorgen we ervoor dat er regelmatig leuke, nieuwe boeken bijkomen in de bibliotheek.

Ook hebben we  een officieel Kinderzwerfboekenstation. Kinderen mogen vanuit dit boekenstation een zwerfboek mee naar huis nemen. De zwerfboeken zijn te herkennen aan een sticker waar op staat "neem mij mee". Als het uit is, gaat het verder zwerven. Het kind kan het boek weer  terugzetten in ons eigen zwerfboekenstation, zodat andere kinderen het thuis kunnen lezen. Maar inleveren bij een ander zwerfboekenstation, doorgeven aan vriendje, of familielid mag natuurlijk ook! Zwerfboeken zijn online te volgen als de lezers invullen dat zij het boek hebben gelezen. 
Behalve leesboeken zijn er ook veel leuke voorleesboeken voor kleuters in ons zwerfboekenstation!

Leren door te lezen
Het lezen van boeken helpt uw kind om nog beter te worden in taal. Tijdens het lezen leert uw kind steeds nieuwe woorden. De woordenschat groeit. Ook leren kinderen om zichzelf en anderen beter te begrijpen, doordat ze zich inleven in een verhaal (empathie).

Meer doen met boeken
In de hogere klassen geven kinderen regelmatig een boekbespreking. Ze vertellen hun klas over een boek dat zij gelezen hebben. Zo oefenen ze met lezen, informatie verwerken, vertellen én presenteren.

Gratis lid van de openbare bibliotheek
Als school hebben we nauwe samenwerking met de openbare bibliotheek (De Nieuwe Bibliotheek). Alle leerlingen die nog geen lid zijn van de bibliotheek krijgen na inschrijving op De Polderhof een gratis bibliotheekpas.