Samen met ouders

Goede communicatie tussen u als ouder en de school vinden wij erg belangrijk. Goed contact tussen de ouders/verzorgers en de school zorgt voor een positieve beïnvloeding van uw kind. Samen maken wij de school! Wij houden u op de verschillende manieren op de hoogte van alle informatie.

Nieuwsbrief PolderPraat
Wekelijks ontvangt u via e-mail de nieuwsbrief van De Polderhof, de PolderPraat. Daarin delen we informatie die interessant is voor alle ouders.

Ouderportal
Informatie die gaat over de groep van uw kind, deelt de leerkracht via de ouderportal Social Schools. Als uw kind ingeschreven is op school, ontvangt u hierover meer informatie.

Ouderavond
Aan het begin van het schooljaar vindt er een ouderavond plaats. Tijdens deze avond vertellen wij meer over wat er in de groep(en) van uw kind(eren) gaat gebeuren en kunt u verder kennis maken met leerkrachten. Ook organiseren wij af en toe een ouderavond over een speciaal onderwerp. Hiervoor ontvangt u vooraf een uitnodiging.

Schoolgids
De schoolgids verschijnt ieder jaar. Hierin staat alle belangrijke informatie over onderwijskundige en huishoudelijke onderwerpen binnen school en het onderwijs. U kunt de schoolgids hier vinden.