Thuis in taal

Goede taalbeheersing geeft kinderen de mogelijkheid om zich te kunnen uitdrukken tegenover anderen door te spreken, schrijven, lezen en luisteren. Een goede taalbeheersing draagt bij aan de zelfredzaamheid. We beginnen hier al mee in de peutergroep en geven dat op de basisschool verder vorm.

Samenwerken
Om goed te kunnen samenwerken, is het belangrijk dat je elkaar goed begrijpt. Taal is daarbij de sleutel. We helpen kinderen om zich uit te drukken. Al vanaf groep 1 leert uw kind steeds beter spreken, luisteren, begrijpen, lezen en schrijven.