Bewegingsonderwijs

Beweging is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind. De vakleerkracht bewegingsonderwijs is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn. Schooljaar 2022-2023 hebben we een extra uitgebreid lesprogramma voor sport & bewegen.

Gymlessen
De groepen 1 en 2 krijgen twee keer in de week van een vakleerkracht gymnastiek in het speellokaal. Deze extra investering doen wij bewust, omdat we bewegen voor kinderen belangrijk vinden. Een vakdocent is hiervoor het meest geschikt. Daarnaast spelen de kinderen, als het weer het toelaat, dagelijks buiten. Daar ligt het accent meer op vrij spelen.
Omdat kleuters in hun ondergoed gymmen, is het van belang dat zij zichzelf kunnen aan– en uitkleden. In de speelzaal hebben de kinderen gymschoenen (liefst met klittenband) met witte zolen nodig.

Groepen 3 t/m 8 krijgen ook twee keer per week les van de vakleerkracht in de gymzaal op het terrein van de school. Tijdens gymnastieklessen dragen de kinderen sportkleding en gymschoenen met witte zolen, die niet buiten gebruikt worden.

Weerbaarheidstraining
Meester Mo geeft lessen weerbaarheidstraining, dit is een combinatie van mentale en fysieke trainingen, gebaseerd op het traditionele Taekwondo. Met de weerbaarheidstrainingen ondersteunen we kinderen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, In de groep oefenen kinderen samen hoe ze in lastige situaties ook anders kunnen reageren.

Extra gymlessen - sociale vaardigheden
Meester Ismo geeft extra gymlessen, waarbij met name aandacht wordt besteed aan groepsdynamica. Middels (beweeg)spellen en opdrachten werken kinderen aan sociale vaardigheden. Samenwerking, rekening houden met elkaar en oplossen van conflicten zijn belangrijke onderwerpen tijdens deze lessen. 

Na-schools aanbod AKT
Met de naschoolse lessen van Almere Kenniscentrum Talent (AKT) kunnen kinderen na schooltijd op eigen niveau bewegen. Het AKT biedt vijf gratis naschoolse lessen aan, verspreid over diverse locaties in Almere:
Gym+   (vrij toegankelijk)
Sport+  (vrij toegankelijk)
KidsXtra   (op uitnodiging) 
SportXtra  (op uitnodiging)
ASM Academie  (op uitnodiging)