Ouderraad

Als school zijn we blij met onze actieve ouderraad. Het doel van de ouderraad is om het contact tussen ouders en school te bevorderen. Dat doen deze ouders op veel verschillende manieren.

Feesten organiseren
De ouderraad organiseert verschillende festiviteiten op school. Het gaat onder meer om het sinterklaasfeest, de kerstmarkt en de nieuwjaartoost.

Activiteiten begeleiden
Ook andere activiteiten worden begeleid door de ouderraad. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de sport- en speldag. De ouderraad zorgt er ook voor dat de school feestelijk wordt aangekleed op verschillende momenten in het jaar. Bijvoorbeeld in sinterklaas-, kerst- of paassfeer.