Over De Polderhof

We hebben 10 groepen en een 0/1-groep. De voorkeur gaat uit naar homogene jaargroepen. Wanneer het leerlingenaantal onevenredig verdeeld is over de verschillende leerjaren, kan het zijn dat er een combinatiegroep gevormd wordt.

Op De Polderhof leert uw kind met plezier. Daarnaast bieden we een plek waar kinderen zich thuis voelen en waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen in een stimulerende omgeving. Persoonlijk, verbindend en ambitieus zijn de woorden die ons leiden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn, met zijn of haar eigen specifieke talenten. Wij zijn een school, waarin leerlingen en leerkrachten samenwerken en elkaar respecteren in al hun verschillen. Onze school heeft een warm en betrokken team en ouders die zich medeverantwoordelijk voelen voor de school waar hun kind(eren) naar toe gaan. Wij gaan respectvol met elkaar om en zoeken de verbinding vanuit de verschillende levensovertuigingen en culturen die onze school bijzonder maken.