Gezonde school

De Gezonde School is een programma dat ons helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werken wij aan verschillende thema's. We zorgen er voor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt in de hele school.

De leerkrachten hebben een belangrijke voorbeeldfunctie, maar ook is de hulp van ouders en verzorgers nodig om het gedrag van leerlingen binnen en buiten school te veranderen.
Het goede voorbeeld geven betekent bijvoorbeeld:

  • niet roken rondom het schoolplein
  • geen ongezonde traktaties in de personeelskamer of in de groep
  • meer bewegen op het schoolplein
  • sport- en spelactiviteiten waar leerlingen én leraren en andere medewerkers aan deelnemen